Esteu aquí

Token d'accés

El portal Open Data BCN ofereix al seu catàleg datasets amb diferent freqüència d'actualització. Per tal de millorar l'accés a les dades, en especial les que s'actualitzen més sovint, i per evitar que s'exhaureixi la quota d'accessos a causa de peticions recurrents i per tant amb afectació del temps de resposta o disponibilitat del portal per a la resta d'usuaris, caldrà accedir amb un token d'accés d'usuari a alguns recursos. Aquest accés, convenientment indicat, requereix estar registrat al portal i identificat prèvia sol·licitud explícita.

Com utilitzar-lo?

Una vegada es disposi del token d'accés:

- Es pot incloure a la capçalera "Authorization" a la petició de la URL de descàrrega del recurs.

GET /data/dataset/8214557a-.../resource/d6b5a09c-.../download/recurs.json HTTP/1.1
Host: opendata-ajuntament.barcelona.cat
Accept: application/json
Authorization: 4f0d4dfaa06a4...

Per exemple, per fer la petició amb la llibreria urllib2 de Python, es pot incloure aquesta capçalera amb el mètode add_header:

request = urllib2.Request('http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/dataset/8214557a-.../resource/d6b5a09c-.../download/recurs.json')
request.add_header('Authorization', '4f0d4dfaa06a4...')
response = urllib2.urlopen(request)


- També es poden descarregar els recursos amb el navegador i en aquest cas es pot fer una petició utilitzant un complement que permeti afegir o modificar les capçaleres de les peticions.

Tot i que tots els navegadors ofereixen opcions similars, posem per exemple l'extensió "Modify Header Value" de Mozilla Firefox. Per a descarregar-la cal accedir a la pàgina corresponent de Firefox Add-ons i s'ha de configurar de la següent manera:

  • URL: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/dataset
  • Header Name: Authorization
  • Header Value: [el token proporcionat]

Per a més informació sobre complements en l'esmentat navegador, clicar aquí.

Com obtenir-lo?

Per a poder obtenir el token d'accés s'ha d'estar identificat al portal i, per identificar-se, és necessari ser usuari registrat.

Registreu-vos o identifiqueu-vos.