Les dades que es mostren a Plànol BCN, el plànol de la ciutat de Barcelona, i en concret a l'apartat Serveis i equipaments, es van incorporant de forma gradual en format reutilitzable al portal Open Data BCN. Respectant els mateixos noms dels grups es poden trobar les dades de Serveis Socials, Restaurants, Esports, Sanitat...

La cerca per la paraula clau Plànol BCN pot ser d'ajuda per localitzar-los.