BCNROC és el repositori institucional mitjançant el qual l'Ajuntament de Barcelona proporciona accés lliure i gratuït als seus documents digitals de difusió pública per facilitar a la ciutadania, la cerca, coneixement i reutilització de la documentació municipal.

La col·lecció és heterogènia, amb diversitat de tipologies documentals regulades en el Decret d'Alcaldia del 23 de març 2015, BOPB 29-04-2015. Per aquest motiu, a més de la publicació del dataset del conjunt del repositori, també es publiquen, per separat, els datasets d’algunes de les diferents tipologies de documents que inclou el BCNROC, com són reglaments, fotografies, circulars, comptes, premis, plans estratègics, pressupostos, instruccions, vídeos, etc. que poden ser d’interès per la reutilització en comunitats especialitzades.