Información del estado del tránsito en los tramos de la ciudad de Barcelona

Información detallada del estado del tránsito en los tramos de la ciudad de Barcelona.

A partir de l'octubre del 2017, s'incorporen fitxers històrics agrupats mensualment i classificats per l'any i el mes, informació que conté el nom del recurs. La informació s'emmagatzema automàticament amb els mateixos indicadors que en el recurs a temps real, anomenat TRAMS_TRAMS, però en format .csv. Els espais temporals irregulars en els recursos històrics responen a la invariabilitat de l'estat del trànsit.
La previsualització del fitxer històric no s'habilita fins a finalitzar el mes.

OBSERVACIONS
Els històrics del mes d'abril'20 i maig'20 no contenen informació degut a la interrupció del servei en relació a la COVID-19.

Campo Descripción

*00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DEL RECURS A TEMPS REAL (Exemple: 1#20180516103551#2#2)

*01.Primer valor

Identificador del tram (Exemple: 1)

*02.Segon valor

Data en format AAAAMMDD seguit del temps en format HHMMSS (Exemple: #20180516103551)

*03.Tercer valor

Estat actual (0 = sense dades / 1 = molt fluid / 2 = fluid / 3 = dens / 4 = molt dens / 5 = congestió / 6 = tallat) Exemple: #2

*04.Quart valor

Estat previst a 15 minuts. (0 = sense dades / 1 = molt fluid / 2 = fluid / 3 = dens / 4 = molt dens / 5 = congestió / 6 = tallat) Exemple: #2

00.DEFINICIÓ DE CAMPS

ESTRUCTURA DELS RECURSOS HISTÒRICS

01.idTram

Identificador del tram. Veure més informació a Relació de trams de la via pública de la ciutat de Barcelona

02.data

Data del registre

03.estatActual

Estat actual del tram

04.estatPrevist

Estat previst del tram

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Información del estado del tránsito en los tramos de la ciudad de Barcelona
Más información http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/es/transit
Fuente Web del trànsit de l'Ajuntament de Barcelona
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Departamento Direcció de serveis d'Informació i atenció ciutadana
Fecha publicación 17/02/2011
Frecuencia actualización Cinco minutos
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 29
Visitas Totales 3018