Proximidad al espacio verde público de la ciudad de Barcelona

Proximitad al espacio verde público de la ciudad de Barcelona en función de la edad de la población

Les següents dades consideren variables com la velocitat de desplaçament a peu, el pendent topogràfic dels carrers i la presència d’elements per millorar la mobilitat vertical, definits de la manera següent:
- Velocitat de desplaçament de la població en funció del grup d’edat. De 0 a 4 anys i de 75 anys o més —considerats els col·lectius més vulnerables— la velocitat utilitzada és de 2 km/h, mentre que per la resta d’edats la velocitat emprada ha estat de 4 km/h.
- Pendent topogràfic dels carrers. Com més pronunciat sigui el pendent, menor serà la velocitat de desplaçament. El resultat és que els parcs que es troben en zones de forts pendents cobreixen àrees més petites en comparació amb les àrees que cobreixen els parcs que es troben en zones planes.
- Presència d’elements per millorar la mobilitat vertical (ascensors i escales mecàniques). S’han considerat diferents velocitats de desplaçament als trams on hi ha escales mecàniques i ascensors. En particular, s’aplica 1,8 km/h per a les escales mecàniques, mentre que per als ascensors se suma mig minut al temps de desplaçament del tram per tal de representar el temps d’espera i funcionament de l’ascensor.
En funció del CAMP DE CERCA es generarà un mapa de calor de les distàncies a l'espai verd públic segons el grup d'edat.

Campo Descripción

00.

CAMPS DE CERCA

01.vulbrk

Velocitat de desplaçament de 2km/h

02.adultbrk

Velocitat de desplaçament de 4km/h

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Proximidad al espacio verde público de la ciudad de Barcelona
Más información https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/es_index_espais_verds.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 13: Acción por el clima
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, sin visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departamento Resiliència Urbana
Fecha publicación 15/07/2022
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 6
Visitas Totales 72