Aproximación territorial de los condicionantes de la movilidad cotidiana en la ciudad de Barcelona

Áreas de la Ciudad de Barcelona con mayores condicionantes para la movilidad cotidiana a pie

Les dades mostren les àrees de la ciutat on hi ha més concentració de condicionants, als que s’ha assignat una puntuació en funció del seu impacte, per a la mobilitat quotidiana a peu.
L’anàlisi avalua la presència d’aquests condicionants a nivell de tram de carrer i trasllada els resultats a escala de barri per fer-ne una valoració territorial.
La metodologia ha consistit en ponderar la longitud de cada tram per les seves puntuacions i classificar-lo en quatre nivells: baix, mitjà, alt i molt alt.
Finalment, per a complementar l’anàlisi de valoració de mobilitat quotidiana, s’han incorporat dues capes d’informació més: el percentatge d’edificis principalment destinats a habitatge sense ascensor i l'estimació de població exposada a majors condicionants per a la mobilitat quotidiana.

Campo Descripción

00.

CAMPS DE CERCA

01.niv_cat

Pel recurs de nivell de condicionants

02.noAsc_IMPD

Pel recurs d'edificis sense ascensor

03.nivellA_12

Pel recurs de nivell de vulnerabilitat

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Aproximación territorial de los condicionantes de la movilidad cotidiana en la ciudad de Barcelona
Más información https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/es_index_mobilitat_quotidiana.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 3: Salut y bienestar
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, sin visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departamento Resiliència Urbana
Fecha publicación 26/07/2022
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 8
Visitas Totales 56