Territorial approach on the conditioning factors for everyday mobility in the city of Barcelona

City areas of Barcelona with greater conditioning factors for everyday mobility on foot

Les dades mostren les àrees de la ciutat on hi ha més concentració de condicionants, als que s’ha assignat una puntuació en funció del seu impacte, per a la mobilitat quotidiana a peu.
L’anàlisi avalua la presència d’aquests condicionants a nivell de tram de carrer i trasllada els resultats a escala de barri per fer-ne una valoració territorial.
La metodologia ha consistit en ponderar la longitud de cada tram per les seves puntuacions i classificar-lo en quatre nivells: baix, mitjà, alt i molt alt.
Finalment, per a complementar l’anàlisi de valoració de mobilitat quotidiana, s’han incorporat dues capes d’informació més: el percentatge d’edificis principalment destinats a habitatge sense ascensor i l'estimació de població exposada a majors condicionants per a la mobilitat quotidiana.

Field Description

00.

CAMPS DE CERCA

01.niv_cat

Pel recurs de nivell de condicionants

02.noAsc_IMPD

Pel recurs d'edificis sense ascensor

03.nivellA_12

Pel recurs de nivell de vulnerabilitat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Territorial approach on the conditioning factors for everyday mobility in the city of Barcelona
More information https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/en_index_mobilitat_quotidiana.html
Agenda 2030. SDG Principal SDG 3: Good health and well-being
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Department Resiliència Urbana
Publication Date 26/07/2022
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 15
Total Views 403