Estado de los puertos de los puntos de recarga del vehículo eléctrico de la ciudad de Barcelona

Estado de los puertos de los puntos de recarga del vehículo eléctrico de la ciudad de Barcelona

NOTA:Durant els mes de juliol i fins al 3 d'agost de 2023, i amb la finalitat d'oferir un millor servei, s'ha realitzat un canvi en el software de gestió dels punts de recàrrega del vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona gestionats per B:SM.
Amb data 3 d'agost de 2023 s'el.limina el recurs estat_ports_realtime.json, quedant susbtituït per el recurs estat_ports_realtime.json _mi.json. Perdoneu les molèsties que us puguem ocasionar.

Aquest dataset s'enllaça mitjançant locations amb tots els datasets referents a Recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

Campo Descripción

01.gelfs_version

Número de versió de l'especificació GELFS

02..locations

02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02..stations

Informació de les estacions d'aquesta localització

02.02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.02..ports

Ports de càrrega associats a aquesta estació

02.02.02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.02.02..port_status

Indicadors de l'estat del port i els temps d'inici i fi

02.02.02.02.01..status

Estat

02.02.02.03..last_updated

Data i hora última actualització de l'estat

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Estado de los puertos de los puntos de recarga del vehículo eléctrico de la ciudad de Barcelona
Más información https://www.endolla.barcelona/es/
Agenda 2030. ODS Principal ODS 7: Energia asequible y no contaminante
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 2 ODS 9: Industria, innovación y infraestructuras
Fuente B:SM Barcelona de Serveis Municipals
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Departamento B:SM
Fecha publicación 22/02/2021
Frecuencia actualización Inmediata
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 19
Visitas Totales 1200