Status of the ports of the electric vehicle charging points in the city of Barcelona

Status of the ports of the electric vehicle charging points in the city of Barcelona

NOTA:Durant els mes de juliol i fins al 3 d'agost de 2023, i amb la finalitat d'oferir un millor servei, s'ha realitzat un canvi en el software de gestió dels punts de recàrrega del vehicle elèctric de la ciutat de Barcelona gestionats per B:SM.
Amb data 3 d'agost de 2023 s'el.limina el recurs estat_ports_realtime.json, quedant susbtituït per el recurs estat_ports_realtime.json _mi.json. Perdoneu les molèsties que us puguem ocasionar.

Aquest dataset s'enllaça mitjançant locations amb tots els datasets referents a Recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona

Field Description

01.gelfs_version

Número de versió de l'especificació GELFS

02..locations

02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02..stations

Informació de les estacions d'aquesta localització

02.02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.02..ports

Ports de càrrega associats a aquesta estació

02.02.02.01..id

Cadena de text d'identificació única per cada localització semàntica

02.02.02.02..port_status

Indicadors de l'estat del port i els temps d'inici i fi

02.02.02.02.01..status

Estat

02.02.02.03..last_updated

Data i hora última actualització de l'estat

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Status of the ports of the electric vehicle charging points in the city of Barcelona
More information https://www.endolla.barcelona/en/
Agenda 2030. SDG Principal SDG 7: Affordable and clean energy
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 SDG 9: Industry, innovation and infrastructure
Source B:SM Barcelona de Serveis Municipals
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Department B:SM
Publication Date 22/02/2021
Update frequency Instant
Recent Views (last 2 weeks) 21
Total Views 1331