Padrón de vehículos. Tipo de propietario del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona

Padrón de vehículos. Tipos de propietario del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona

A partir de l'any 2016 els recursos tenen informació de turismes i motos. Anteriorment, només tenen dades de turismes.
A partir de l'any 2019 es publiquen 2 recursos, un a nivell de secció censal amb turismes i motos i un altre a nivell de barri amb les principals tipologies de vehicles.

Les dades anteriors al 2016 referents a motos es poden consultar al dataset Tipus de propietari de les motos per barris de la ciutat de Barcelona.

Fins l'any 2015, es comptabilitzen tots els turismes i motos amb impost vigent al municipi. A partir de l'any 2016, s'exclouen aquells en situació de baixa temporal i/o transferits a un altre municipi.

Campo Descripción

*00.

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2016

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Tipus_Vehicles

Descripció del tipus de vehicles

*08.Desc_tipus_propietari

Descripció del tipus de propietari

*09.Nombre

Nombre de vehicles

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2016

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Tipus_propietari

Tipus de propietari del vehicle

07.Nombre_turismes

Nombre de turismes

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Padrón de vehículos. Tipo de propietario del parque de vehículos de la ciudad de Barcelona
Más información https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/castella/Estadistiques_per_temes/Transport_i_mobilitat/Mobilitat/Vehicles/Parc_de_vehicles/a2017/propiet/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 7
Visitas Totales 811