Register of vehicles. Type of owner of the vehicle fleet in the city of Barcelona

Register of vehicles. Type of owner of the vehicle fleet in the city of Barcelona

A partir de l'any 2016 els recursos tenen informació de turismes i motos. Anteriorment, només tenen dades de turismes.
A partir de l'any 2019 es publiquen 2 recursos, un a nivell de secció censal amb turismes i motos i un altre a nivell de barri amb les principals tipologies de vehicles.

Les dades anteriors al 2016 referents a motos es poden consultar al dataset Tipus de propietari de les motos per barris de la ciutat de Barcelona.

Fins l'any 2015, es comptabilitzen tots els turismes i motos amb impost vigent al municipi. A partir de l'any 2016, s'exclouen aquells en situació de baixa temporal i/o transferits a un altre municipi.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2016

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Tipus_Vehicles

Descripció del tipus de vehicles

*08.Desc_tipus_propietari

Descripció del tipus de propietari

*09.Nombre

Nombre de vehicles

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2016

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Tipus_propietari

Tipus de propietari del vehicle

07.Nombre_turismes

Nombre de turismes

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Register of vehicles. Type of owner of the vehicle fleet in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Transport_i_mobilitat/Mobilitat/Vehicles/Parc_de_vehicles/a2017/propiet/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 6
Total Views 835