Tipología del parque de vehículos por barrios de la ciudad de Barcelona

El "Censo de Vehículos" se elabora a partir de los datos de los contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido comúnmente como Impuesto de Circulación. Este impuesto lo pagan los titulares de los vehículos para circular por las vías públicas.

La explotación estadística que realiza el Departamento de Estadística y Difusión de Datos del Ayuntamiento de Barcelona llamada "Censo de Vehículos" se basa en los vehículos que tengan dirección fiscal en la ciudad de Barcelona. La fecha de referencia de las explotaciones del Departamento es la situación del parque una vez cerrado el año fiscal.

Tipologia del parc

Les taules estadístiques que fan referència a la tipologia del parc de vehicles responen a les següents definicions:

Turisme: Vehicle automòbil especialment construït i destinat per al transport de viatgers, amb una capacitat inferior a nou places. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.

Les furgonetes tributen com a turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents: a) si el vehicle està habilitat per a transportar més de 9 persones, incloent-hi el conductor, que llavors haurà de tributar com a autobús b) si el vehicle està autoritzat per a transportar més de 525 kg de càrrega útil, que ha de tributar com a camió.

Motocicleta: vehicle automòbil de dues rodes, proveït d'un motor de dos temps o de quatre, que pot transportar un passatger o dos. Els motocarros tenen la consideració de motocicleta, i han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada. Després de l'aprovació del Reglament General de Vehicles (RD 2822/98 de 23 de desembre) què, entre d'altres novetats, ordena l'obligatorietat de matriculació de tots els ciclomotors a les Prefectures Provincials de Trànsit, en l'explotació de l'any 2001 es varen tornar a incorporar les dades dels ciclomotors, tret d'aquelles taules comparatives amb d'altres àmbits territorials, on s'han restat del parc per tal d'homogeneïtzar-ne els criteris. Amb l'explotació estadística de l'any 2005 també s'han incorporat les taules de matriculacions de ciclomotors.

Ciclomotors: Vehicles lleugers proveïts d'un motor de cilindrada fins a 50 centímetres cúbics. Poden ser vehicles de dues rodes, de tres rodes i de quatre rodes. Aquests últims no poden superar una massa en buit de 350 kg i la velocitat no pot ser superior a 45 kg/h.

Altres vehicles: agrupa tipologies de vehicles com: els tractors d'arrossegament, els remolcs, els autocars.. i aquells altres que no poden incloure's en les tipologies descrites anteriorment. També els matriculats amb matrícula especial, bé siguin grues, pales, articulats...

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Tipologia_parc

Tipus de vehicle

07.Nombre_vehicles

Nombre de vehicles

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Tipología del parque de vehículos por barrios de la ciudad de Barcelona
Más información http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/economia/vehicles/a2017/tipo/index.htm
Fuente Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 14/03/2013
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 20
Visitas Totales 745