Register of vehicles. Car park typology of the city of Barcelona

Register of vehicles. Car park typology of the city of Barcelona

NOTA: A partir de l'any 2019 s'ha fet una revisió general del parc de vehicles, alineant el fitxer de vehicles de l'Ajuntament de Barcelona amb el del registre de vehicles de la DGT pel municipi de Barcelona. Aquesta actualització pot comportar diferències en les dades respecte als anys anteriors.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Tipologia_parc

Tipus de vehicle

08.Nombre_vehicles

Nombre de vehicles

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Register of vehicles. Car park typology of the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Transport_i_mobilitat/Mobilitat/Vehicles/Parc_de_vehicles/index.htm
Agenda 2030. SDG Principal SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 14/03/2013
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 11
Total Views 2004