Edad media de las edificaciones catastrales de la ciudad de Barcelona

Edad media de las edificaciones catastrales. Datos del impuesto de bienes inmuebles a enero de cada año.

Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Edificació: a efectes estadístics aquest concepte respon a un conjunt edificat d’un o més locals als quals no cal accedir per la mateixa adreça, com és en els casos d’edificacions en parcel•les amb diferents entrades pel davant i pel darrera. S’entén per edificació l’acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat. (Llei 39/1999 d’Ordenació de l’Edificació).

Campo Descripción

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Edat_mitjana_edificacions_(anys)

Edat mitjana de les edificacions cadastrals a la ciutat de Barcelona (anys)

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Edad media de las edificaciones catastrales de la ciudad de Barcelona
Más información https://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/timm/classol/edificacions/index.htm
Fuente Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocalización No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Gerència Municipal
Departamento Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fecha publicación 12/08/2019
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 26
Visitas Totales 63