Edat mitjana de les edificacions cadastrals de la ciutat de Barcelona

Average age of cadastral buildings. Data of the tax on real estate in January of each year.

Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Edificació: a efectes estadístics aquest concepte respon a un conjunt edificat d’un o més locals als quals no cal accedir per la mateixa adreça, com és en els casos d’edificacions en parcel•les amb diferents entrades pel davant i pel darrera. S’entén per edificació l’acció i el resultat de construir un edifici de caràcter permanent, públic o privat. (Llei 39/1999 d’Ordenació de l’Edificació).

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Edat_mitjana_edificacions_(anys)

Edat mitjana de les edificacions cadastrals a la ciutat de Barcelona (anys)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Edat mitjana de les edificacions cadastrals de la ciutat de Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/edificacions/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 12/08/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 18
Total Views 49