Detalle de los aforos de movilidad de la ciudad de Barcelona

Detalle de los datos contabilizados en los aforos de movilidad de la ciudad de Barcelona.

En aquest resum anual, es detalla un valor per cada mes i tipus de dia amb el valor mitjà de totes les dades disponibles.
Els dies festius segons el calendari de la ciutat, s'assimilen al 'diumenge'.

Dataset relacionat Equipaments de mesura d'aforaments de la ciutat de Barcelona

Campo Descripción

01.Any

Any de la mesura

02.Id_aforament

Codi identificador de l'aforament. Veure relació a Equipaments de mesura d'aforaments de la ciutat de Barcelona

03.Mes

Mes de l'any de la mesura

04.Codi_tipus_dia

Codi del tipus de dia de la mesura

05.Desc_tipus_dia

Descripció del tipus de dia: dilluns, divendres, dissabte, diumenges i laborables (dimarts, dimecres i dijous)

06.Valor_IMD

Nombre mitjà mesurat de vehicles per tipus de dia

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Detalle de los aforos de movilidad de la ciudad de Barcelona
Más información http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/es/
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización No
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible
Token requerido No
Gerencia Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Departamento Gestió de la Mobilitat
Fecha publicación 07/09/2018
Frecuencia actualización Anual
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 37
Visitas Totales 1983