Mobility gauging detail of the city of Barcelona

Detail of the data recorded in mobility gauging in the city of Barcelona.

En aquest resum anual, es detalla un valor per cada mes i tipus de dia amb el valor mitjà de totes les dades disponibles.
Els dies festius segons el calendari de la ciutat, s'assimilen al 'diumenge'.

Dataset relacionat Equipaments de mesura d'aforaments de la ciutat de Barcelona

Field Description

01.Any

Any de la mesura

02.Id_aforament

Codi identificador de l'aforament. Veure relació a Equipaments de mesura d'aforaments de la ciutat de Barcelona

03.Mes

Mes de l'any de la mesura

04.Codi_tipus_dia

Codi del tipus de dia de la mesura

05.Desc_tipus_dia

Descripció del tipus de dia: dilluns, divendres, dissabte, diumenges i laborables (dimarts, dimecres i dijous)

06.Valor_IMD

Nombre mitjà mesurat de vehicles per tipus de dia

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Mobility gauging detail of the city of Barcelona
More information http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Department Gestió de la Mobilitat
Publication Date 07/09/2018
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 37
Total Views 1983