Population by nationality (Spain/EU/Rest of foreign), sex and five-year age groups

Population of Barcelona aggregated by group of nationality (Spain, part of EU or other), sex and five-year age groups according to the Municipal Register of Inhabitants on January 1 of each year

Si la dada és menor que 5, s’indica com ‘’..’’

Field Description

01.Data_Referencia

Data de referència de la dada

02.Codi_Districte

Codi del districte. Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri. Més informació a Unitats administratives de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Valor

Nombre de persones

07.NACIONALITAT_G

Nacionalitat (Espanya/UE/Resta estranger). Consulteu les descripcions a Dimensions dels conjunts de dades del Padró Municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

08.EDAT_Q

Edat quinquennal. Consulteu les descripcions a Dimensions dels conjunts de dades del Padró Municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

09.SEXE

Sexe. Consulteu les descripcions a Dimensions dels conjunts de dades del Padró Municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Population by nationality (Spain/EU/Rest of foreign), sex and five-year age groups
More information
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades (OMD). Padró Municipal d'Habitants
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades
Publication Date 07/09/2023
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 12
Total Views 447