Per tal de millorar l'accés a les dades dels datasets del  servei de Bicing de la ciutat de Barcelona incorporem  l'accés mitjançant  token d'accés d'usuari. Intentem evitar així que s'exhaureixi la quota d'accessos a causa de peticions recurrents  amb afectació del temps de resposta o disponibilitat  per a la resta d'usuaris.

Per tal de facilitar el canvi als usuaris d’aquests datasets,  fins el 31/1/2024 es mantindran publicats els recursos sense identificació prèvia, però a partir d’aquesta data només serà possible l’accés als recursos que requereixen identificació.