La revista Forbes JAPAN publica un article sobre la ciutat de Barcelona del Sr. Kazuhiko Washio en base a la pregunta ¿Quines són les iniciatives més innovadores per superar el canvi social i crear una societat sostenible?

A la primera (versió en Japonès, versió en castellà) de les 3 entregues previstes, de l'edició "Barcelona", el Sr. Washio exposa diferents iniciatives dutes a terme per l'Ajuntament de la nostra ciutat. Entre elles destaquem el Repte Barcelona Dades Obertes.

A partir d'una entrevista amb el Sr. David Sánchez, professor de l'Institut Ferran Tallada i tutor de l'equip guanyador de la primera edició del concurs, es constata l'encert i importància de la introducció del coneixement de les dades en la formació dels alumnes d'educació secundària, objectiu principal d'aquesta pionera iniciativa.