El portal Open Data BCN publica per primera vegada dades en relació a la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona. Es tracta del dataset amb les ubicacions, codis i característiques principals de les  Estacions de mesura de la qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona  i del dataset  Qualitat de l’aire de la ciutat de Barcelona  amb les dades en temps real del O3  (Ozó troposfèric), NO2   (Diòxid de Nitrògen), i PM10 (Partícules en suspensió).  La font  d'aquesta informació és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya  motiu per el que es poden també trobar les dades de totes les estacions ubicades a Catalunya.