Publiquem al portal Open Data BCN i en format reutilitzable les dades dels Mapes de dades ambientals de la ciutat de Barcelona els quals proporcionen un conjunt d’informació detallada de la qualitat ambiental de la ciutat.

Els mapes referents a la Qualitat de l’aire, realitzats conjuntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), permeten conèixer i avaluar globalment, a nivell de tram de carrer, la presència dels diferents contaminants amb més incidència a la ciutat de Barcelona, com són NO2 i PM10. Les dades referents a la Qualitat acústica, i que conformen el Mapa Estratègic de Soroll (MES), serveixen per avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts en una zona determinada. Inclouen les dades del mapa de soroll, de capacitat acústica i les estadístiques de població exposada.

Amb la publicació d'aquestes dades en format reutilitzable i en forma gràfica i interactiva es pretén oferir a la ciutadania la màxima informació sobre la qualitat ambiental de la ciutat al temps d'ajudar a la conscienciació i millora d’aquesta.