Durant 4 mesos, i com vam anunciar en la corresponent novetat, s'ha realitzat en els datasets publicats al portal Open Data BCN que contenen dades de Cultura, un canvi qualitatiu no comportant en cap cas una pèrdua d'informació.

Aquest canvi es dóna ara per finalitzat destacant el benefici d'augmentar el potencial d'anàlisi per l'usuari reutilitzador ja que permet creuar dades amb molta més agilitat i facilita la creació de nous indicadors i, per al gestor del sistema, facilita la gestió i manteniment al reduir el nombre de datasets i recursos publicats.

Per el que fa referència al volum de dades, passem de 47 datasets existents inicialment a 24, 3 d’ells són noves publicacions. Podeu consultar-ho aquí.