Al llarg dels propers mesos, i tal com també s’està tractant els datasets d'Estadística publicats al portal Open Data BCN, es realitzarà, en els datasets que contenen informació de Cultura, un canvi qualitatiu. Les dades, ara presentades de manera que cada dataset conté només un concepte estadístic, passen a organitzar-se per tal que el dataset contingui tots els conceptes susceptibles de ser analitzats conjuntament. A títol d'exemple, els fins ara anomenats “Visitants dels museus i els espais d’exposicions de la ciutat de Barcelona”, “Usuaris dels museus i dels espais d’exposicions de la ciutat de Barcelona”, “Visitants de les exposicions temporals de la ciutat de Barcelona“, “Nombre d'exposicions temporals de la ciutat de Barcelona“ i “Fons de les col·leccions dels museus de la ciutat de Barcelona” passen a ser substituïts per aquest únic anomenat “Dades de museus i exposicions de la ciutat de Barcelona”. En canvi el dataset “Llista exposicions temporals de la ciutat de Barcelona” es mantindrà sense modificacions, ja que la naturalesa de les dades que conté no permet creuar-les amb cap altre.

Els formats de publicació no canviaran i seguiran sent .csv i .xml. Tanmateix el nombre de visites i descàrregues reflectirà l'acumulat d'aquestes, des de la inauguració del nou portal (23/02/2017) del dataset o datasets que es substitueixin.

Aquest canvi comportarà que el portal presenti, en valors absoluts, un decreixement en el nombre de datasets a favor d'una millor qualitat dels publicats.