El portal Open Data BCN publica en format reutilitzable l'Enquesta sobre la bretxa digital a la ciutat de Barcelona, realitzada principalment de forma telefònica, amb univers els barcelonins i barcelonines a partir dels 16 anys i segmentant Barcelona en 5 zones de renda.

També es pot trobar informació relacionada a la web d'Estadística i Difusió de Dades i al Registre d'enquestes i estudis d'opinió i l'informe complet a la web de la Fundació Bit Habitat.