El conjunt d’informació de registre públic d’ estudis i informes encarregats per l’Ajuntament de Barcelona s’ha actualitzat amb la incorporació de la sèrie històrica, i s’ha posat a la disposició dels usuaris del portal les dades corresponents als anys 2012, 2013, 2014 i 2015. El conjunt d’informació d’estudis i informes és d’actualització trimestral. Cal tenir en compte que les dades corresponents a l’any en curs i l’anterior a aquest estan en període de consultes, i poden estar subjectes a canvis.