Per fer més entenedora la informació, i en el marc del procés de millora dels conjunts d’informació del portal Open Data BCN, el dels punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat de Barcelona canvia d’estructura. Es mantenen els formats existents, XSLX i CSV, però canvien les URL d’accés a la informació. El fitxer ofereix la geolocalització de les estacions de recàrrega de vehicle elèctric.