Els fitxers estadístics amb informació de xifres oficials de població, atur registrat, llars, persones amb reconeixement legal de discapacitat, etcètera, s’han actualitzat amb les dades corresponents a l'any 2015.