Áreas de la ciudad de Barcelona con más tasa de esfuerzo económico para el mantenimiento del alquiler

Áreas de la ciudad de Barcelona con más esfuerzo económico para el mantenimiento del alquiler

Seleccionant l'any es pot observar l’evolució de l’esforç econòmic pel manteniment del lloguer en 2016 i 2017, així com el diferencial entre els dos anys.
Es fan servir dades sobre la renda mitjana per llar a escala de districte, barri i secció censal (Atles de distribució de renda de les llars, INE, 2016; i Enquesta sociodemogràfica de Barcelona, 2017) i de lloguer mitjà de districte (valor mitjà de les fiances de l’Incasòl per als mateixos anys).
A les xifres de renda també s'ha afegit la despesa mitjana de les llars en subministrament bàsics (aigua, gas, electricitat). Des que aquesta despesa mitjana de subministraments no varia a través del territori, sinó en funció de la grandària de la llar i els seus patrons de consum, s’afegeix indiscriminadament un valor estàndard al contracte de lloguer mitjà registrat per cada barri, tot i que s'és conscients que aquest valor podria tenir variacions significatives segons les llars. El càlcul d’aquest valor (1.476 €/any) s’ha executat a partir d’un estudi encarregat a la consultora privada Daleph, per part de l’Ajuntament de Barcelona(2016).
A la taxa d’esforç pel manteniment del lloguer calculat a escala de secció censal s'ha afegit una última capa de dades, sobre la densitat estimada d’habitatge de lloguer en cada barri (Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona, 2017).
Classificats pels camps mencionats, es poden estudiar les dades segons la columna de l'any corresponent, sent el numero més alt el districte amb una taxa d'esforç econòmic més gran pel manteniment del lloguer.

Campo Descripción

00.

CAMPS DE CERCA

01.AlqSum_Ren

Taxa de sobresforç econòmic

02.Alq_perc

Habitatges de lloguer per barri

03.alq_ren16

Dades any 2016

04.alq_ren17

Dades any 2017

05.dif17_16

Diferencial entre els anys 2016 i 2017

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0 [Open Data]

Grado de apertura:

Datos y Recursos

Etiquetas

Mostrar más Esconder

Información Adicional

Campo Descripción
Título Áreas de la ciudad de Barcelona con más tasa de esfuerzo económico para el mantenimiento del alquiler
Más información https://coneixement-eu.bcn.cat/widget/atles-resiliencia/es_index_habitatge_inasseq.html
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
Agenda 2030. ODS Colateral 1 ODS 1: Fin de la pobreza
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Fuente Ajuntament de Barcelona
Geolocalización Sí, sin visualización en mapa
Formato Long disponible No
Información histórica
API CKAN disponible No
Token requerido No
Gerencia Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures
Departamento Departament de Resiliència Urbana
Fecha publicación 15/06/2022
Frecuencia actualización Según disponibilidad/necesidad
Visitas Recientes (últimas 2 semanas) 9
Visitas Totales 142