Subsidies granted to entities of the city of Barcelona

This data set includes the subsidies awarded to the different entities registered in the General Entity File of the city of Barcelona, ​​including the title of the project and the amount of the subsidie

Field Description

01.Tipologia_E_GF

Tipologia de l'entitat.Indica si es tracta d'una entitat o grup de fet. Totes les entitats tenen aquest camp amb el valor "E"

02.Codi_E_GF

Codi intern de l'entitat. Consultar Nou fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona

03.Entitat_Municipal

Entitat que atorga la subvenció

04.Organ_Gestor

Òrgan gestor de la subvenció

05.Any

Any de convocatòria de la subvenció

06.Tipologia_De_Subvencio

Tipologia de la subvenció

07.Objecte

Títol del projecte presentat per l'entitat

08.Import_Sollicitat

Import sol·licitat (€)

09.Import_Total_Projecte

Import total del projecte presentat (€)

10.Import_Atorgat_Inicial

Import atorgat inicialment (€)

11.Import_Reintegrat_Total

Import reintegrat (€)

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Subsidies granted to entities of the city of Barcelona
More information http://governobert.bcn.cat/en/participation
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 17: Partnerships for the goals
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation No
Long format available No
Historical information No
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Departament d'Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes
Publication Date 12/04/2023
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 13
Total Views 403