2017 Peticions ciutadanes

Incidències, queixes, suggeriments, consultes i agraïments gestionats per l'Ajuntament de Barcelona

Dataset: Incidents, complaints, suggestions, inquiries and gratitudes managed by the Barcelona City Council

There are no views created for this resource yet.