Average surface of the housing premises of the city of Barcelona

Average surface detail of the premises in the city of Barcelona which have housing as its main use and destination.

Les dades publicades corresponen a 1 de gener de cada any.

Nota: A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2018

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_Districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Sup_mitjana_m2

Superfície mitjana (m2) dels locals habitatge

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2018

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Superficie_mitjana_habitatge_(m2)

Superfície mitjana (m2) dels locals habitatges

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Average surface of the housing premises of the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/habitatges/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 31/07/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 433