Number of premises use the main destination according to surface area, of the city of Barcelona

Number of premises use main destination housing according to surface. Data of the tax on real estate in January of each year.

As of the year 2018 the series is broken with the previous years. The cadastral review, the new paper and the cadastral exploitation of the premises according to use and main destination coincide, when previously it was only exploited according to use of the position.

Cadastre: Font estadística que conté la base de dades del Padró estadístic del Cadastre de Barcelona, i a partir del qual s'han elaborat les taules estadístiques corresponents a l'apartat del sòl de la ciutat. Els fitxers cadastrals són gestionats de forma compartida entre el Centro de Gestión Catastral i Cooperación Tributària (CGCCT) i l'Ajuntament de Barcelona per tal de poder aplicar l'impost de béns immobles (IBI).

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte de la ciutat de Barcelona

03.Nom_Districte

Nom del districte de la ciutat de Barcelona

04.Codi_Barri

Codi del Barri de la ciutat de Barcelona

05.Nom_Barri

Nom del barri de la ciutat de Barcelona

06.Desc_superficie

Descripció de les superfícies dels locals habitatge de la ciutat de Barcelona

07.Superficie_m2

Superfície (m2) dels locals habitatge de la ciutat de Barcelona

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Number of premises use the main destination according to surface area, of the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/habitatges/index.htmtimm/classol/habitatges/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 04/02/2015
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 8
Total Views 290