Number, size and cadastral value of ​​the housing premises by type and nationality of owner in the city of Barcelona

Number , size and cadastral value area detail of the premises in the city of Barcelona which have housing as its main use and destination by type and nationality of natural owner

Les dades publicades corresponen a 1 de gener de cada any.

Nota: A partir de l'any 2018 es trenca la sèrie amb els anys anteriors. Coincideixen la revisió cadastral, la nova ponència i amplia l'explotació cadastral dels locals segons ús i destinació principal, quan anteriorment només s'explotava segons ús del càrrec.

Field Description

*00.

ESTRUCTURA DEL RECURS A PARTIR DE 2018

*01.Any

Any de les dades

*02.Codi_districte

Codi del districte

*03.Nom_districte

Nom del districte

*04.Codi_barri

Codi del barri

*05.Nom_barri

Nom del barri

*06.Seccio_censal

Secció censal

*07.Desc_tipus_propietari

Descripció del tipus de propietari

*08.Concepte

Nombre, superfície (m2) i valor cadastral

*09.Nombre

Nombre de locals, superfície i valor

00.

ESTRUCTURA DEL RECURS ANTERIOR A 2018

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Tipus_propietari

Tipus de propietari dels locals habitatges

07.Nombre

Nombre de locals habitatges

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Number, size and cadastral value of ​​the housing premises by type and nationality of owner in the city of Barcelona
More information https://ajuntament.barcelona.cat/estadistica/angles/Estadistiques_per_temes/Habitatge_i_mercat_immobiliari/Edificis_i_habitatges/Dades_cadastrals/habitatges/index.htm
Agenda 2030. ODS Principal ODS 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. ODS Colateral 1 N/A
Agenda 2030. ODS Colateral 2 N/A
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda.
Geolocation No
Long format available Yes
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 04/02/2015
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 9
Total Views 1054