Cadastral fees according to the use of the office of the city of Barcelona

Cadastral fees according to the use of the office of the city of Barcelona.

Les dades publicades corresponen a 1 de gener de cada any.

Field Description

01.Any

Any de les dades

02.Codi_Districte

Codi del districte

03.Nom_Districte

Nom del districte

04.Codi_Barri

Codi del barri

05.Nom_Barri

Nom del barri

06.Seccio_censal

Secció censal

07.Desc_us

Descripció del ús del càrrec cadastrals

08.Desc_quota

Descripció de les quotes dels càrrecs cadastrals. Els possibles valors són: quota líquida, quota íntegra, quota total

09.Valor_€

Valor de les quotes (€) dels càrrecs cadastrals

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Cadastral fees according to the use of the office of the city of Barcelona
More information https://www.bcn.cat/estadistica/angles/dades/timm/classol/carrecs/index.htm
Source Dirección General del Catastro. Ministerio de Economia y Hacienda
Geolocation No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència Municipal
Department Oficina Municipal de Dades - Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Publication Date 29/10/2019
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 8
Total Views 175