Citizen Entities General File of the city of Barcelona

The Citizen Entities General File is one of the instruments of the City of Barcelona relationship with entities of the city. Its creation is provided in the Rules governing public participation (Article 9) and is regulated by the Rules governing the General index of citizens' organizations (BOP 26/2/2004).

NOTA: Durant el mes de febrer de 2023 , i atenent a un canvi tecnològic de la font de dades, es preveu la publicació d'un Nou fitxer General d'Entitats Ciutadanes de la ciutat de Barcelona.
Encara que sense actualització, aquest dataset continuarà publicat, per tal que els recursos històrics puguin ser consultats.
Es publiquen fitxers històrics que contenen les dades publicades l'última setmana del trimestre. Estan ordenats per l'any i el trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs.

Field Description

01..ENTITIES

Array d'entitats

01.01..ENTITY

Atributs de l'entitat

01.01.01..PHONE

Telèfon de l'entitat

01.01.01.01.DESCRIPTION

Tipus de número de contacte

01.01.01.02.PHONENUMBER

Número de contacte

01.01.02.ADRESS

Adreça de l'entitat

01.01.03.COORDINATES

Coordenades de la ubicació de l'entitat. Sistema de referència ED50.

01.01.04.SECTORTEMATIC1

Sector de l'entitat 1

01.01.05.SECTORTEMATIC2

Sector de l'entitat 2

01.01.06.SECTORTEMATIC3

Sector de l'entitat 3

01.01.07..INTERESTS

Dades d'interès

01.01.07.01..INTEREST

Detalls de dada d'interès

01.01.07.01.01.II_DESCRIPTION

Descripció de la dada

01.01.07.01.02.VALUE

Valor de la dada d'interès

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Citizen Entities General File of the city of Barcelona
More information http://governobert.bcn.cat/en/participation
Agenda 2030. SDG Principal SDG 16: Peace, justice and strong institutions
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 SDG 17: Partnerships for the goals
Source Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
Geolocation Yes, no map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available No
Token required No
Management Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Department Departament d'Associacionisme i Iniciatives Ciutadanes
Publication Date 29/01/2015
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 14
Total Views 1681