Economic activities census on the ground floor of the city of Barcelona

Census of the premises of the city of Barcelona to identify all the premises on the ground floor with economic activity or without activity.

El fitxer del 2014 està creat amb diferent metodologia que el del 2016, això fa que les dades no siguin comparables.

El cens 2019 és una evolució del cens 2016 i ambdues bases de dades són comparables. Tots els locals censats mantenen el vincle amb el codi de classificació del 2016 per poder disposar dels valors agregats i comparats amb el valor afegit que cada local incorpora un identificador alfanumèric únic i s’adequa la geolocalització del local amb el parcel.lari i carrerers vigents, assignant una adreça i una posició georeferenciada a cada unitat.

Field Description

**00.2019

ESTRUCTURA RECURS DEL 2019

**01.ID_Bcn_2019

Identificador únic de cada local 2019

**02.ID_Bcn_2016

Identificador únic de cada local 2016

**03.Codi_Principal_Activitat

Codi per indicar si el local està actiu, buit o sense informació (ús principal)

**04.Nom_Principal_Activitat

Descripció de codi ús principal de l'activitat

**05.Codi_Sector_Activitat

Codi identificador de sector de l'activitat

**06.Nom_Sector_Activitat

Nom del sector de l'activitat

**07.Codi_Grup_Activitat

Codi identificador del grup d'activitat

**08.Nom_Grup_Activitat

Nom del grup d'activitat

**09.Codi_Activitat_2019

Codi identificador activitat 2019. Veure Llista de codis i descripcions de les activitats del cens d'activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona.

**10.Nom_Activitat

Nom de l'activitat

**11.Codi_Activitat_2016

Codi identificador activitat 2016. Veure Llista de codis i descripcions de les activitats del cens d'activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona.

**12.Nom_Local

Nom de local

**13.SN_Oci_Nocturn

Codi binari per indicar si l'activitat es dedica a oci nocturn

**14.SN_Coworking

Codi binari per indicar si hi ha activitat de coworking

**15.SN_Servei_Degustacio

Codi binari per indicar si hi ha servei de degustació

**16.SN_Obert24h

Codi binari per indicar si és obert 24 hores

**17.SN_Mixtura

Codi binari per indicar si hi ha activitat mixta

**18.SN_Carrer

Codi binari de si correspon a comerç a peu de carrer

**19.SN_Mercat

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de mercat

**20.Nom_Mercat

Nom del mercat

**21.SN_Galeria

Codi binari per indicar si comerç es troba en galeria

**22.Nom_Galeria

Nom de la galeria

**23.SN_CComercial

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de centre comercial

**24.Nom_CComercial

Nom del centre comercial

**25.SN_Eix

Codi binari de si correspon a eix comercial

**26.Nom_Eix

Nom de l'eix comercial

**27.X_UTM_ETRS89

Coordenada X UTM ETRS89 en metres

**28.Y_UTM_ETRS89

Coordenada Y UTM ETRS89 en metres

**29.Latitud

Latitud

**30.Longitud

Longitud

**31.Direccio_Unica

Adreça unívoca de local

**32.Codi_Via

Codi del carrer o via

**33.Nom_Via

Nom del carrer o via

**34.Planta

Planta de la construcció - LOC

**35.Porta

Numeració de local

**36.Num_Policia_Inicial

Númeració de portal inicial

**37.Lletra_Inicial

Lletra incial

**38.Num_Policia_Final

Númeració de portal final

**39.Lletra_Final

Lletra final

**40.Solar

Codi de solar

**41.Codi_Parcela

Codi de parcela

**42.Codi_Illa

Codi d'illa

**43.Seccio_Censal

Codi de la secció censal

**44.Codi_Barri

Codi del barri

**45.Nom_Barri

Nom del barri

**46.Codi_Districte

Codi de districte

**47.Nom_Districte

Nom de districte

**48.Referencia_cadastral

Referència cadastral

**49.Data_Revisio

Última data d'actualització de les dades del local comercial

*00. 2016

ESTRUCTURA RECURS DEL 2016

*01. ID_BCN

Identificador únic de cada local

*02. ID_PRINCIP

Codi per indicar si el local està actiu, buit o sense informació (ús principal)

*03. N_PRINCIP

Descripció de codi ús principal

*04. ID_SECTOR

Codi identificador de sector

*05. N_SECTOR

Nom del codi de sector

*06. ID_GRUPACT

Codi identificador del grup d'activitat

*07. N_GRUPACT

Nom del codi de grup d'activitat

*08. ID_ACT

Codi identificador activitat

*09. N_ACT

Nom del codi d'activitat

*10. N_LOCAL

Nom de local

*11. SN_CARRER

Codi binari de si correspon a comerç a peu de carrer

*12. SN_MERCAT

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de mercat

*13. ID_MERCAT

Identificador únic de mercat

*14. N_MERCAT

Nom del mercat

*15. SN_GALERIA

Codi binari per indicar si comerç es troba en galeria

*16. N_GALERIA

Nom de la galeria

*17. SN_CCOMERC

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de centre comercial

*18. ID_CCOMERC

Identificador únic de centre comercial

*19. N_CCOMERC

Nom del centre comercial

*20. N_CARRER

Nom de carrer

*21. NUM_POLICI

Número carrer

*22. REF_CAD

Referència cadastral

*23. DATA

Data d'entrada

*24. Codi_Barri

Número de barri

*25. Nom_Barri

Nom del barri

*26. Codi_Districte

Número del districte

*27. N_DISTRI

Nom del districte

*28. N_EIX

Codi binari de si correspon a eix comercial

*29. SN_EIX

Nom de l'eix comercial

*30. SEC_CENS

Codi de la secció censal

*31. Y_UTM_ETRS

Coordenada Y UTM ETRS89 en metres

*32. X_UTM_ETRS

Coordenada X UTM ETRS89 en metres

*33. LATITUD

Latitud

*34. LONGITUD

Longitud

00.2014

ESTRUCTURA DEL RECURS DEL 2014

01.CODI_EIXOS

Identificador de l'activitat del local segons classificació Eixos

02.M_CODI_EIXOS

Identificador agrupació d'activitats del local segons classificació Eixos

03.BCN1

Identificador de l'activitat del local per sector i estat

04.BCN2

Identificador de l'activitat del local per grups d'activitat i estat

05.BCN3

Identificador de l'activitat del local

06.NOM

Nom de local

07.CARRCADAST

Nom de carrer

08.DOORNUM

Número carrer

09.Cbarri

Número de barri

10.NBarri

Nom del barri

11.Cdistri

Número del districte

12.Ndistric

Nom del districte

13.RCNUMBER

Referència cadastral

14.DATAINICI

Data inici inventari

15.ULTIMA VISITA

Data d'última visita

16.x

Coordenada x

17.y

Coordenada y

18.x_ed50

Coordenada x UTM ED50

19.y_ed50

Coordenada y UTM ED50

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Economic activities census on the ground floor of the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Department Direcció de Comerç
Publication Date 04/11/2015
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 106
Total Views 7808