Inventory of premises of the city of Barcelona

Inventory of premises of the city of Barcelona. Its aim is to identify all premises located on the ground floor, having an economic activity or no activity.

El fitxer del 2014 està creat amb diferent metodologia que el del 2016, això fa que les dades no siguin comparables.

Field Description

*00. 2016

ESTRUCTURA RECURS DEL 2016

*01. ID_BCN

Identificador únic de cada local

*02. ID_PRINCIP

Codi per indicar si el local està actiu, buit o sense informació (ús principal)

*03. N_PRINCIP

Descripció de codi ús principal

*04. ID_SECTOR

Codi identificador de sector

*05. N_SECTOR

Nom del codi de sector

*06. ID_GRUPACT

Codi identificador del grup d'activitat

*07. N_GRUPACT

Nom del codi de grup d'activitat

*08. ID_ACT

Codi identificador activitat

*09. N_ACT

Nom del codi d'activitat

*10. N_LOCAL

Nom de local

*11. SN_CARRER

Codi binari de si correspon a comerç a peu de carrer

*12. SN_MERCAT

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de mercat

*13. ID_MERCAT

Identificador únic de mercat

*14. N_MERCAT

Nom del mercat

*15. SN_GALERIA

Codi binari per indicar si comerç es troba en galeria

*16. N_GALERIA

Nom de la galeria

*17. SN_CCOMERC

Codi binari per indicar si comerç es troba a l'interior de centre comercial

*18. ID_CCOMERC

Identificador únic de centre comercial

*19. N_CCOMERC

Nom del centre comercial

*20. N_CARRER

Nom de carrer

*21. NUM_POLICI

Número carrer

*22. REF_CAD

Referència cadastral

*23. DATA

Data d'entrada

*24. Codi_Barri

Número de barri

*25. Nom_Barri

Nom del barri

*26. Codi_Districte

Número del districte

*27. N_DISTRI

Nom del districte

*28. N_EIX

Codi binari de si correspon a eix comercial

*29. SN_EIX

Nom de l'eix comercial

*30. SEC_CENS

Codi de la secció censal

*31. Y_UTM_ETRS

Coordenada Y UTM ETRS89 en metres

*32. X_UTM_ETRS

Coordenada X UTM ETRS89 en metres

*33. LATITUD

Latitud

*34. LONGITUD

Longitud

00.2014

ESTRUCTURA DEL RECURS DEL 2014

01.CODI_EIXOS

Identificador de l'activitat del local segons classificació Eixos

02.M_CODI_EIXOS

Identificador agrupació d'activitats del local segons classificació Eixos

03.BCN1

Identificador de l'activitat del local per sector i estat

04.BCN2

Identificador de l'activitat del local per grups d'activitat i estat

05.BCN3

Identificador de l'activitat del local

06.NOM

Nom de local

07.CARRCADAST

Nom de carrer

08.DOORNUM

Número carrer

09.Cbarri

Número de barri

10.NBarri

Nom del barri

11.Cdistri

Número del districte

12.Ndistric

Nom del districte

13.RCNUMBER

Referència cadastral

14.DATAINICI

Data inici inventari

15.ULTIMA VISITA

Data d'última visita

16.x

Coordenada x

17.y

Coordenada y

18.x_ed50

Coordenada x UTM ED50

19.y_ed50

Coordenada y UTM ED50

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Info

Field Description
Title Inventory of premises of the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/en/
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Turisme, Comerç i Mercats
Department Direcció de Comerç
Publication Date 04/11/2015
Update frequency According to availability/needed
Recent Views (last 2 weeks) 50
Total Views 4047