Trees in the parks of the city of Barcelona

The trees in the parks of the city of Barcelona are made up of the trees located within the green spaces. It provides benefits to the city and citizens such as protection against noise, CO2 absorption, shade and also has an ornamental function.
This dataset complemens of Street trees of the city of Barcelona and Zone trees of the city of Barcelona.

Els fitxers històrics contindran les dades publicades l'última setmana del trimestre. S'ordenen per l'any i trimestre, informació que es mostra en el nom del recurs. Observació sobre la descàrrega de recursos: Degut a l'elevat volum de registres d'aquest dataset, alguns formats en que es publica poden presentar dificultats de descàrrega en certs navegadors. Es recomana utilitzar l'opció de "Guardar el contingut de l'enllaç".

Field Description

01.codi

Codi de l'element

02.x_etrs89

Coordenada X ETRS89

03.y_etrs89

Coordenada Y ETRS89

04.latitud

Latitud

05.longitud

Longitud

06.tipus_element

Tipus d'element

07.espai_verd

Espai verd al que pertany l'element

08.adreca

Adreça de l'element

09.cat_especie_id

ID de l'espècie de l'element

10.nom_cientific

Nom científic de l'element

11.nom_castella

Nom en castellà de l'element

12.nom_catala

Nom en català de l'element

13.categoria_arbrat

Categoria de l'element

14.data_plantacio

Data de plantació

15.tipus_aigua

Tipus d'aigua de rec

16.tipus_reg

Tipus de rec necessari

17.geom

Geometria de la localització

18.catalogacio

Catalogació

19.codi_barri

Codi del barri

20.nom_barri

Nom del barri

21.codi_districte

Codi del districte

22.nom_districte

Nom del districte

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Trees in the parks of the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/en/services/the-city-works/urban-management/coordinating-improvement-measures-in-public-areas/management-of-trees
Agenda 2030. SDG Principal SDG 15: Life on land
Agenda 2030. SDG Collateral 1 SDG 11: Sustainable cities and communities
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Medi Ambient i Serveis Urbans
Department Espais Verds
Publication Date 23/03/2021
Update frequency Weekly
Recent Views (last 2 weeks) 50
Total Views 2852