Vehicles involved in accidents handled by the police in the city of Barcelona

List of vehicles involved in accidents handled by the police in the city of Barcelona . An accident may be associated with more than one vehicle. Including whether the cause is pedestrian , vehicle type , model , brand, color and license type and age of the person who was driving.

Les dades d’aquest dataset complementen les d'Accidents gestionats per la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona

Es detallen a continuació els camps estandarditzats que constitueixen els recursos posteriors a 2016. No aplica a anys anteriors.

El valor '-1' en una cel·la indica que no es disposa de la dada.

Field Description

01.Codi_expedient (Abans 2019) / Numero_expedient (A partir 2019)

Codi identificatiu de l'expedient

02.Codi_districte

Codi del districte

03.Nom_districte

Nom del districte

04.Codi_barri

Codi del barri

05.Nom_barri

Nom del barri

06.Codi_carrer

Codi del carrer

07.Nom_carrer

Nom del carrer

08.Num_postal

Número postal

09.Descripcio_dia_setmana

Nom del dia de la setmana

10.Dia_setmana

Diminutiu del dia de la setmana (Fins l'any 2020)

11.Descripcio_tipus_dia

Tipus de dia (Fins l'any 2020)

12.NK_Any

Any

13.Mes_any

Mes de l'any

14.Nom_mes

Nom del mes

15.Dia_mes

Dia del mes

16.Descripcio_torn (A partir 2019)

Descripció del torn

17.Hora_dia

Hora del dia

18.Descripcio_causa_vianant

Tipus de causalitat de l'accident

19.Descripcio_tipus_vehicle

Tipus de vehicle implicat

20.Descripcio_model

Model del vehicle

21.Descripcio_marca

Marca del vehicle

22.Descripcio_color

Color del vehicle

23.Descripcio_carnet

Tipus de carnet del conductor

24.Antiguitat_carnet

Antiguitat del carnet

25.Coordenada_UTM_X_ED50

Coordenada X en format UTM (ED50)

26.Coordenada_UTM_Y_ED50

Coordenada Y en format UTM (ED50)

27.Longitud_WGS84

Longitud

28.Latitud_WGS84

Latitud

Data and Resources

Tags

Show more Hide

Additional Information

Field Description
Title Vehicles involved in accidents handled by the police in the city of Barcelona
More information http://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/en/node
Agenda 2030. SDG Principal SDG 3: Good health and well-being
Agenda 2030. SDG Collateral 1 N/A
Agenda 2030. SDG Collateral 2 N/A
Source Ajuntament de Barcelona
Geolocation Yes, with map view
Long format available No
Historical information Yes
CKAN API available Yes
Token required No
Management Gerència de Seguretat i Prevenció
Department Sistemes d'Informació
Publication Date 19/11/2015
Update frequency Annual
Recent Views (last 2 weeks) 77
Total Views 3654