Noves dades per l'estudi de la Mobilitat s'incorporen al portal Open Data BCN, el qual  publica ara, les dades en temps real de l'ús del servei Bicing. El nou dataset  sobre l' Ús del servei Bicing de la ciutat de Barcelona està disponible en format Json i inclou la informació del  número de bicicletes mecàniques i elèctriques, així com la suma de les 2 tipologies,  en circulació a la ciutat de Barcelona. El portal ofereix també, sobre aquest mateix servei, el dataset    Estacions de Bicing de la ciutat de Barcelona (Mecàniques i elèctriques)