L’estudiant Berta de las Cuevas va exposar el divendres dia 10 de gener el treball de recerca davant d’un tribunal avaluador, sota el títol ‘La influència de creuers en la contaminació de la ciutat de Barcelona’. Ha estat realitzat en base a l’anàlisi de dades obertes dels portals Open Data BCN, Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya i del Port de Barcelona.

Utilitzant una metodologia quantitativa i amb dades referents a qualitat de l’aire, pluviositat i vent de les estacions meteorològiques més properes al port de Barcelona, obté resultats concloents de la importància de la contaminació produïda pels creuers que arriben al port de la ciutat de Barcelona. La Berta ha fet una recerca molt acurada de les dades obertes disponibles en diferents fonts, les ha depurat i creuat per analitzar-les i formular la seva conclusió que, finalment, presenta de forma estructurada i visual.

Els membres del tribunal avaluador l’han felicitat destacant tant la rigorositat de l’anàlisi com la innovació que suposa la incorporació de noves eines i fonts d’informació en la realització del treball de recerca al segon curs de batxillerat.

L’Institut Ferran Tallada de la ciutat de Barcelona, que en l’actualitat forma més de 600 alumnes entre ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de grau Mitjà i Superior de l’àmbit de Serveis a la Comunitat, va ser el guanyador de la Primera edició 2018 del Repte Barcelona Dades Obertes i la Berta de las Cuevas era una de les integrants de l’equip d’alumnes que representaven al centre educatiu. Tant la directora del centre, Gemma Torres, com el professor i guia en la realització del treball presentat, David Sánchez, fan palès la molt positiva influència de la iniciativa Repte Barcelona Dades Obertes en la formació dels alumnes participants.

Berta de las Cuevas és un magnífic exemple, és el futur.

Moltes felicitats Berta! Moltes felicitats Ferran Tallada!