El portal Barcelona Dades, integra i agrega tots els diferents espais municipals de difusió de dades, actius durant les dues darreres dècades: el web del Departament d’Estadística i Difusió de Dades, el web Barcelona Economia o el servei de Dades Obertes (Open Data BCN), i alhora connecta amb altres serveis municipals com el Registre d’Enquestes i Estudis d’Opinió o el repositori de documents BCNROC.

A més aglutina l’accés a les dades i a l’anàlisi que l’Ajuntament fa d’elles facilitant-ne  l’accés  en tots els formats disponibles:  taules estadístiques, microdades, data stories, enquestes, documents d’anàlisi i mapes, amb la voluntat d’aconseguir satisfer les necessitats que la ciutadania té en funció dels seus objectius i independent del grau de coneixement tècnic de la persona usuària.

Esperem que per totes aquelles persones que aposten fermament en l’evidència que aporten les dades, com a un mitjà per construir i defensar una ciutat millor per tothom, el portal Barcelona Dades es converteixi en una eina de referència en aquesta tasca.