L'Ajuntament de Barcelona publica les dades de les comunicacions i peticions ciutadanes amb relació a la ciutat de Barcelona i als serveis públics municipals.
Es publiquen dades de les peticions ciutadanes gestionades en el període 2014-2016 en fitxers anuals. A partir d'ara l'actualització de les dades serà trimestral.
El conjunt de dades presentat permet prendre el pols a la relació ciutadania-Ajuntament, alhora que vol estimular la participació de la ciutadania en la millora de la ciutat i els serveis públics.
Per a una correcta interpretació de les dades es recomana la consulta del document amb les especificacions i la descripció dels elements del fitxer.