Incorporem dades trimestrals anteriors a l'any 2018 als datasets de:

A partir d'ara, a més de la informació actualitzada setmanalment, es disposarà de dades publicades com a sèrie trimestral.