S’afegeixen a la pàgina d’Estadístiques d’Open Data BCN nova informació en els apartats Volum de dades i Activitat mensual sobre el portal:

  • Datasets publicats classificats per tema i subtema
  • Sessions per idioma del navegador amb el que s’ha accedit
  • Evolució del registre mensual d’usuaris
  • Peticions mensuals d'informació