El portal Open Data BCN incorpora les dades d'àmbit ciutat del portal CartoBCN, el portal d'informació cartogràfica de l'Ajuntament de Barcelona. Poden localitzar-se a partir de la paraula clau CartoBCN.

S'aprofita aquesta incorporació per relacionar-les també amb els geoserveis del GeoportalBCN, ja accessibles des de fa temps des del portal de dades obertes.

Es pretén amb aquesta inclusió, facilitar la cerca de la informació entre diferents portals de la corporació local a tots els ciutadans.