Actualitzem els datasets Temperatures mitjanes mensuals de l’aire de la ciutat de Barcelona des de 1780 i Precipitacions acumulades mensuals de la ciutat de Barcelona des de 1786 amb les dades de l’any 2021. Aquestes dades provenen del Servei Meteorològic de Catalunya, organisme de la Generalitat de Catalunya.