L'Ajuntament de Barcelona vol incorporar Tècnics Superiors en Ciència de Dades per ajudar en la implementació d'accions i polítiques basades en l'evidència. Les persones que s'incorporin a la Borsa de Treball desenvoluparan funcions de gestió, anàlisi i difusió de dades. S'incorporaran a l'Oficina Municipal de Dades o a alguna de les diferents àrees municipals per a impulsar la implementació de la Ciència de Dades com a eina de gestió i decisió a l'Ajuntament. Presentació de sol·licituds fins al 4 de gener.