El servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona emet una nota vers la inauguració d'aquest nou portal de dades obertes.