El portal Open Data BCN publica dades de la xarxa de Serveis Socials de la ciutat de Barcelona. La informació que fins ara es podia visualitzar al plànol de la ciutat de Barcelona a l’opció Serveis i equipaments > Serveis Socials, ara es pot trobar també en format reutilitzable. Així les residències i centres de dia per a la gent gran, menjadors i centres de serveis socials, equips d'atenció a la infantesa i l'adolescència, oficines de benestar social, habitatges tutelats, punts d'assessorament energètic i d'informació i atenció a les dones són les noves dades que a partir d'ara estan a disposició de tot el públic reutilitzador.